Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV),Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda ekolojist avukat ve hukukçunun, ekolojik sorunlara müdahale etmek, insanın hegemonyasında bulunan dünyada, kuşların, çiçeklerin, böceklerin, ayıların, kısacası canlı cansız tüm doğanın sesini duyurmak ve haklarını savunmak için bir araya geldiği, gönüllü bir topluluktur.

ÇEHAV olarak, doğayla aramıza hidroelektrik, termik ve nükleer santral projelerini, balık çiftliklerini, golf sahalarını, baz istasyonlarını, GDO'lu ürünlerini koyanlara inat, bizler, hâlâ doğanın bir parçası olduğumuzun ve ancak doğa ile birlikte özgürleşebileceğimizin farkındayız.

Tam da bu yüzden, doğayı köleleştirmeye, ekosistemi nesneleştirmeye, havayı, suyu ve toprağı özel mülkiyetlerine geçirmeye yönelik her türlü hukuk dışı müdahaleye karşı, direnen halklarla birlikte, omuz omuza mücadele ediyoruz.

Doğa üzerinde kurulmaya çalışılan tahakküme karşı, davalarımızla mahkeme salonlarında olduğu kadar, mücadelenin diğer alanlarında da sivil itaatsizlik, demokratik protesto ve direnme hakkı başta olmak üzere, meşru, barışçıl ve şiddet içermeyen her türlü mücadele yönteminin içinde yer alıyoruz.

İLETİŞİM


cehav.sekreterya@gmail.com
info@cehav.org
twitter.com/cehav
facebook.com/cevreveekolojihareketiavukatlari